ARAME PAPEL MADEIRA

Hasta el 30 de enero de 2019

 

Fernando Daza, Dina Balea, Olmo Blanco, Lomarti, Xavier Cuiñas, Sebas Anxo, Emilio Mariño, Nacho Zubelzu

 

 

ARAME_PAPEL_MADEIRA reúne obra recente dun grupo de artistas vinculados á Galería METRO, que poñen en relevo o valor estético dos materiais cos que traballan e os procesos manuais que utilizan para crear ás súas obras. Así, o papel, a madeira ou o arame maniféstanse con protagonismo no obxeto artístico, de tal xeito que a súa natureza é a que marca o carácter de cada unha das pezas expostas.

 

Os cadros de papeis rasgados e pegados a man Fernando Daza (Sevilla, 1979), as pequenos espazos para o sosego de Dina Balea (Compostela, 1971), as tallas policromadas de Olmo Blanco (Boiro, 1982), as recreacións en madeira de Lomarti (Lugo, 1957), os delicadas construccións con arame e madeira de Xavier Cuiñas (Ourense, 1958), os ensamblaxes de madeira e cor de Sebas Anxo (Cambados, 1971), o poder evocador da madeira nas pezas de Emilio Mariño (Noia, 1964) ou as paisaxes da transhumancia de Nacho Zubelzu (Reinosa, 1966), poñen de manifesto a sutileza e a calidade do traballo deste grupo de artistas que experimentan e innovan a través da súa aproximación á “fabricación” e ao poder evocador de certos materiais, baseándose nas tradicións do traballo manual e artesanal para crear, dende a contemporaneidade, obras de arte dunha exquisita beleza que desafían as distincións establecidas entre as belas artes e as artes aplicadas.